Vítejte na stránkách
PCI DSS
Sebehodnotící dotazník (SAQ)
Registrace
Přihlásit
Dotaznik A
Dotaznik B
Dotaznik C
Dotaznik C-VT
Dotaznik D
pro obchodníky
Dotaznik D
pro poskytovatele služeb
PCI DSS Požadavky
Pro obchodníky
Pro poskytovatele služeb-agenty
E-školení
O projektu
Výběr typu dotazníku
Kontakt
FAQ
Podmínky užití
Úvod
Požadavek

Neukládat citlivá ověřovací data po autorizaci (dokonce ani zašifrovaná). Citlivá ověřovací data zahrnují data uvedená následujících 3 požadavcích (3.2.1 až 3.2.3):

Poznámka: Pro vydavatele a společnosti, které podporují služby vydávání karet a uchovávají citlivá autentizační data, je povoleno uchovávat citlivá autentizační dat, pokud existuje provozní opodstatnění a data jsou ukládána bezpečně.

Vysvětlení požadavku
Zobrazeno pouze registrovaným uživatelům s opravněním pro nápovědu
Otázka 3.2.b
Pokud jsou citlivá autentizační data přijímána a mazána - jsou nastaveny postupy na bezpečné vymazání dat a je ověřováno, že data nelze obnovit?
Dotazník B - Počet otázek 29, počet otázek s chybějící nebo nekompletní odpovědí: 29.

Chybí odpověd u otázky: 3.2.b
Chybí odpověd u otázky: 3.2.1
Chybí odpověd u otázky: 3.2.2
Chybí odpověd u otázky: 3.2.3
Chybí odpověd u otázky: 3.3
Chybí odpověd u otázky: 4.2.b
Chybí odpověd u otázky: 7.1.1
Chybí odpověd u otázky: 7.1.2
Chybí odpověd u otázky: 9.6
Chybí odpověd u otázky: 9.7.a
Chybí odpověd u otázky: 9.7.1
Chybí odpověd u otázky: 9.7.2
Chybí odpověd u otázky: 9.8
Chybí odpověd u otázky: 9.9
Chybí odpověd u otázky: 9.10
Chybí odpověd u otázky: 9.10.1.a
Chybí odpověd u otázky: 9.10.1.b
Chybí odpověd u otázky: 12.1
Chybí odpověd u otázky: 12.1.3
Chybí odpověd u otázky: 12.3.1
Chybí odpověd u otázky: 12.3.3
Chybí odpověd u otázky: 12.3.5
Chybí odpověd u otázky: 12.4
Chybí odpověd u otázky: 12.5.3
Chybí odpověd u otázky: 12.6.a
Chybí odpověd u otázky: 12.8.1
Chybí odpověd u otázky: 12.8.2
Chybí odpověd u otázky: 12.8.3
Chybí odpověd u otázky: 12.8.4


Odpověděli jste Ne, je třeba doplnit důvod takové odpovědi:

Uveďte datum, do kdy budete schopni uvedený požadavek naplnit:
Zde vyplňte akční plán / harmonogram aktivit pro dosažení shody:
Odpověděli jste z důvodu používání nahrazující metody. Doplňte podrobnosti:
Než začnete s vyplňováním dále, prostudujte si : Příloha B: Náhradní kontrola
Výčet obtíží znemožňujících shodu s původním požadavkem.
Definice cíle původního požadavku, identifikace cíle splněného náhradním řešením.
Identifikace jakéhokoliv dalšího rizika způsobeného absencí původní kontroly.
Definice náhradního řešení a vysvětlení způsobu, jakým řeší cíle původního požadavku a zvýšená rizika, jsou-li jaká.
Definice potvrzení a testování náhradního řešení.
Definice procesu a uplatňovaných kontrolních opatření na dodržování náhradního řešení.
Odpověděli jste N/A - uvedený požadavek nelze uplatnit (nevztahuje se); komentář:
Testovací postup
Zobrazeno pouze registrovaným uživatelům s opravněním pro nápovědu