Vítejte na stránkách
PCI DSS
Sebehodnotící dotazník (SAQ)
Registrace
Přihlásit
Dotaznik A
Dotaznik B
Dotaznik C
Dotaznik C-VT
Dotaznik D
pro obchodníky
Dotaznik D
pro poskytovatele služeb
PCI DSS Požadavky
Pro obchodníky
Pro poskytovatele služeb-agenty
E-školení
O projektu
Výběr typu dotazníku
Kontakt
FAQ
Podmínky užití
Úvod
O projektu

Tyto stránky a aplikace pro vyplňování sebehodnotících dotazníků (SAQ) pro zjišťování a vyhodnocování shody s PCI DSS byla vytvořena a je provozována společností BELLPRO, s.r.o., IČ: 26201119, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79213, se sídlem v Praze 4, Antala Staška 276/4, PSČ 140 00 (dále jen „BELLPRO“).
Cílem je usnadnit obchodníkům akceptujícím platební karty a dalším subjektům, které byly vyzvány k ověření shody s PCI DSS (zpravidla svojí akceptační bankou, příp. zprostředkovaně) zvolit a efektivně použít správný nástroj pro ověření. Vzhledem k tomu, že největší počet obchodníků akceptujících platební karty spadá do kategorie (úrovně/levelu) 3 a 4, kdy je mimo jiné nutné ověření provést vyplněním příslušného typu sebehodnotícího dotazníku, a to obchodníkem, navíc většině obchodníků je dodáno řešení (HW a SW POS terminálu či platební brána pro akceptace platebních karet na internetu) akceptační bankou, kdy dodávaná řešení do značné míry předurčují možnost odpovědí na řadu otázek dotazníku, je možné na řadu otázek odpovědět se znalostí o akceptační bance či způsobu napojení a komunikace POS terminálu. Pro usnadnění vyplňování dotazníku tedy aplikace na těchto stránkách přináší možnost komfortního vyplnění dotazníku s automatickým doplňování vybraných otázek na základě odpovědi na předchozí dotazy (formou nabídky), čímž může dojít ke snížení počtu otázek a zkrácení času na vyplnění na straně jedné, na straně druhé k zmírnění rizika nesprávných odpovědí. Obchodník anebo poskytovatel služeb / agent má vždy možnost vlastního vyplnění ve formě zpracování plné neautomatizované verze dotazníku a revize a editace materiálů připravených k tisku v podobě PDF dokumentu.
Způsob automaticky doplňovaných odpovědí byl a je ověřen s pracovní skupinou resp. výkonným výborem PCI DSS v rámci Sdružení pro bankovní karty a s vybranými akceptačními bankami v ČR. Tyto stránky a aplikace byla vytvořena se souhlasem a s podporou Sdružení pro bankovní karty, společnosti Master Card, VISA a následujících bank:

  • Česká spořitelna, a.s.
  • Československá obchodní banka, a.s.
  • Komerční banka, a.s.
  • Raiffeisenbank, a.s.
  • UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
  • GE Money Bank, a.s.  
Kromě komfortního způsobu vyplňování dotazníku s automatickým doplňováním je možné zvolit variantu vlastního výběru typu dotazníku a jeho elektronické vyplnění bez jakéhokoliv ovlivňování a automatického doplňování. Pro vygenerování PDF dokumentu je nutný registrační kód.
 
V průběhu vyplňování resp. odpovídání na otázky se podle typu registračního kódu, který může být poskytnut vybranou akceptační bankou, mohou zobrazovat doplňkové informace napomáhající k pochopení smyslu otázky, příp. způsoby ověření a předpoklady správnosti odpovědi. Kromě toho jsou výběrově zapracovány formální kontroly.
 
V každé verzi vyplňování je při odpovědi NE nebo N/A poskytnuta možnost přípravy příslušného vyžadovaného komentáře formou doplňujících informací příslušné přílohy nebo vytvoření této požadované přílohy. 
 
V rámci vyplňování je možné ukončit rozpracovanou práci a opět se k ní vrátit.
Pracovní doplňovaná data jsou ukládána na počítači koncového uživatele. Je tedy vhodné při případném přerušení práce rozpracovaná data uložit ve formátu XML. 
 
BELLPRO nemá přístup k doplňovaným datům ze strany uživatele (např. akceptační banka) s výjimkou registračních údajů (e-mail, heslo) doplněných o časové razítko.
 
Partnerem provozu těchto stránek a aplikace pro rok 2014 jsou následující subjekty:


Logo