Vítejte na stránkách
PCI DSS
Sebehodnotící dotazník (SAQ)
Registrace
Přihlásit
Dotaznik A
Dotaznik B
Dotaznik C
Dotaznik C-VT
Dotaznik D
pro obchodníky
Dotaznik D
pro poskytovatele služeb
PCI DSS Požadavky
Pro obchodníky
Pro poskytovatele služeb-agenty
E-školení
O projektu
Výběr typu dotazníku
Kontakt
FAQ
Podmínky užití
Úvod


Tento přístup je určen pro využití služby komfortního vyplňování (s předotázkami a s možností automatického doplnění velké části dotazníku) a se zobrazením nápovědy (vysvětlení příslušných požadavků a uvedením testovacích postupů). Musíte být zaregistrováni / přihlášeni. Pro následné vygenerování vyplněného dotazníku a Osvědčení o shodě v podobě PDF je nutný registrační kód. Nemáte-li ho, můžete si ho zakoupit, případně můžete pokračovat výběrem odpovídajícího dotazníku z levé části, a to i bez registrace / přihlášení (bez registračního kódu nebude umožněno generování výstupu ve formátu PDF). Nebyl-li registrační kód zakoupen, ale získán jiným způsobem, nemusí umožňovat službu komfortního vyplňování, ale pouze zobrazení nápovědy. Po zadání kódu budete informováni o oprávněních.


E-mail:
Heslo: