Vítejte na stránkách
PCI DSS
Sebehodnotící dotazník (SAQ)
Registrace
Přihlásit
Dotaznik A
Dotaznik B
Dotaznik C
Dotaznik C-VT
Dotaznik D
pro obchodníky
Dotaznik D
pro poskytovatele služeb
PCI DSS Požadavky
Pro obchodníky
Pro poskytovatele služeb-agenty
E-školení
O projektu
Výběr typu dotazníku
Kontakt
FAQ
Podmínky užití
Úvod
Pro koho jsou tyto stránky určeny

Tyto stránky jsou určeny pro usnadnění výběru správného typu aktuálního sebehodnotícího dotazníku (SAQ), jako jednoho z nástrojů pro ověření shody s bezpečnostními standardy PCI DSS pro vybrané subjekty, které zpracovávají, přenášejí anebo uchovávají data o držitelích platebních karet v rámci procesu akceptace platebních karet a pro které není stanoveno užití jiného nástroje, nebo pro subjekty, které si chtějí ověřit svůj status v oblasti PCI DSS.

Cílem je zrychlení a usnadnění vyplnění v návaznosti na případně využívaná standardní řešení s minimalizací otázek nutných k zodpovězení s nabídkou odpovědi a výslednou možností tisku v požadované podobě využitím služby komfortního vyplnění.Variantně je možné zvolit přímo vybraný dotazník a ten elektronicky vyplnit pro další využití, ve vybraných případech jsou zobrazovány doplňující informace (vysvětlení požadavků resp. otázek s doplněním testovacích postupů k ověření odpovědi). V případě potřeby jsou generovány potřebné přílohy dotazníku. Součástí je i vygenerování Osvědčení o shodě (AOC). Aplikace umožňuje uložení rozpracované práce a návrat k ní. Podrobnosti o aplikaci a podmínky užití jsou k dispozici zde.

POZOR! Aktuálně jsou v r. 2016 platné PCI DSS požadavky a jim příslušející sebehodnotící dotazníky (SAQ) verze 3.1., úpravy zatím nejsou na těchto stránkách zohledněny. Veškeré údaje jsou pouze informativní, dotazníky nevyplňujte, individuální platby za podporu komfortního vyplňování jsou dočasně zablokovány.“